Veelgestelde vragen modelovereenkomst Wet DBA (voormalige VAR)

8-11-2016

Naar aanleiding van vragen die leden aan de NVO stelden over de modelovereenkomst DBA (vervanging VAR), stelde de NVO vragen en antwoorden op (u moet wel eerst inloggen op het ledengedeelte van onze site). De antwoorden zijn getoetst door een deskundige. We zien op dit moment geen aanleiding om een speciale modelovereenkomst voor pedagogen te maken; uw vragen hebben betrekking op zaken die we ook in een speciale modelovereenkomst zouden moeten opnemen. We denken dat u meer gebaat bent met een specifieke toelichting voor pedagogen; deze vragen en antwoorden vormen die toelichting. Ons advies blijft om de algemene modelovereenkomst te gebruiken die de belastingdienst opstelde. Die kunt u naar eigen inzicht aanvullen, mits u de geel gearceerde onderdelen maar niet verandert. U hoeft niet voor elke opdracht voor ouders een modelovereenkomst op te stellen; het is immers heel onaannemelijk dat u met ouders een arbeidsrelatie in loondienst aan zou gaan. Alertheid is geboden als u als zelfstandige diensten verleent aan een praktijk, instelling of school. Ook dan blijft het onverlet mogelijk aan te tonen dat u niet in loondienst bent, maar als u zelf of uw opdrachtgever twijfelt, is het verstandig een modelovereenkomst op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de ficus. Let op: de fiscus geeft voorwaardelijk toestemming; de uitvoering van de opdracht moet verlopen zoals is overeengekomen.

Voor een betrouwbaar antwoord op andere veelgestelde vragen dan die wij hier opnemen, kunt u o.a. terecht op de site van de belastingdienst.

Mocht u tegen knelpunten aanlopen, dan kunt u die melden bij het speciaal daarvoor ingestelde meldpunt. We roepen u op om dat te doen; alle zelfstandigen, pedagogen en andere professionals, zijn ermee gebaat da onvoorziene knelpunten in beeld komen en dat er een oplossing voor komt.