Van Rijn komt met plan aanscherping meldcode

6-10-2016

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) onderschrijft het advies van Jan-Dirk Sprokkereef over het aanscherpen en verbeteren van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat laat hij op 4 oktober jl. weten in een Kamerbrief bij de Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Er bestaat momenteel geen overkoepelend systeem (radar) waar signalen van ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij elkaar komen. Kern van het advies van de heer Sprokkereef is betrokken professionals te verplichten (vermoedens van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis, vanwege de daarmee samenhangende veiligheidsrisico’s, zo schrijft de staatssecretaris. Volgens Van Rijn is het essentieel dat professionals (vermoedens van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling melden bij Veilig Thuis. Het betekent een ingrijpende verandering voor gemeenten en alle betrokken professionals. Daarom wil de staatssecretaris samen met hen de aanbevelingen in het rapport bespreken en tot een uitvoeringsplan komen. Eind 2016 zal Van Rijn de Tweede Kamer informeren over de benodigde aanpassing van wet- en regelgeving.

De NVO is met veel andere veldpartijen kritisch over het invoeren van een meldplicht, onder andere vanwege de risico’s die dit met zich meebrengt voor de vertrouwensrelatie tussen professional en cliënt. Samen met anderen werkt de NVO daarom aan een reactie gericht aan de Tweede Kamer. Die organiseert namelijk op maandag 10 oktober (10.30-15.00u) een Rondetafelgesprek over het advies van Sprokkereef en de reactie van de staatssecretaris. Jan-Dirk Sprokkereef zal dan zijn advies toelichten aan de Kamer waarna diverse genodigden hun standpunt kenbaar maken en met elkaar en de aanwezige Kamerleden in gesprek gaan. Dit Rondetafelgesprek is live te volgen.

De Tweede Kamer debatteert vervolgens op woensdag 12 oktober (14.00-17.00u) met staatssecretaris Van Rijn over het advies van Sprokkereef, zijn reactie en de gehele voortgangsrapportage. Ook dit debat is live te volgen.

> Bekijk hier de agenda van het Rondetafelgesprek Verbetering van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling op maandag 10 oktober

> Bekijk hier de agenda van het debat over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties op woensdag 12 oktober