Update oktober 2017: ook in 2018 nog fiscale aftrek voor studiekosten

26-10-2017

De belastingaftrek voor studiekosten (scholingsaftrek) blijft in ieder geval tot 2019 behouden. Het kabinet wilde de aftrekmogelijkheid met ingang van 2017 schrappen, en dat is nu (opnieuw) uitgesteld. De aanleiding van het uitstel is overwegend van praktische aard; de overheid is nog bezig met een onderzoek naar alternatieven voor de fiscale aftrek.

In februari 2017 is de petitie tegen het afschaffen van de scholingsaftrek aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De petitie was opgesteld door een brede coalitie van werknemers en werkgevers waaronder de NVO. De petitie is een reactie op het voornemen van het kabinet om €106 miljoen te bezuinigen op de scholing van werkenden door de scholingsaftrek af te schaffen. Mede door deze petitie is de geplande maatregel teruggedraaid en daarmee ook de daarmee gepaarde bezuiniging die de bij- en nascholing van (ortho)pedagogen in het gedrang had kunnen brengen.

Het besluit voor omzetting naar zogeheten scholingsvouchers die meer gericht zijn op de midden- en lage inkomensgroepen en kwetsbare beroepen is nog niet genomen. Dit besluit wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. Er wordt op ambtelijk niveau wel gewerkt aan nieuwe voorstellen werken om de huidige scholingsaftrek om te vormen. De NVO houdt de voortgang nauwgezet in de gaten en informeert u bij relevante ontwikkelingen.

Bekijk ook ons eerder bericht ‘Aftrekpost voor scholing blijft bestaan'