Uitspraak Stichting Onderwijsgeschillen aangepast na interventie NVO

17-1-2020

Leerlingen die moeite hebben met het regulier onderwijs kunnen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Maar daarvoor is deskundig advies nodig; dat resulteert in een toelaatbaarheidsverklaring (tlv). De wet regelt dat er twéé deskundigen bij dit advies moeten worden betrokken; de eerste deskundige is altijd een orthopedagoog of een psycholoog, de tweede deskundige kan pedagoog of psycholoog zijn, maar ook een ander met name genoemd beroep.

In de wereld van passend onderwijs ontstond afgelopen weken onrust naar aanleiding van een uitspraak van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), die is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De betreffende commissie stelde dat de tweede deskundige géén orthopedagoog zou kunnen zijn en dat een orthopedagoog niét bevoegd zou zijn als pedagoog. Scholen en samenwerkingsverbanden hechten veel waarde  aan de uitspraken van de Stichting Onderwijsgeschillen. Zij namen deze uitspraak dus serieus en vroegen zich af of procedures moesten worden bijgesteld. De NVO nam zodra dit haar ter ore kwam contact op met Stichting Onderwijsgeschillen. Want dit deel van de uitspraak is natuurlijk onjuist: een orthopedagoog is een pedagoog. Dus kan de tweede deskundige, als het schoolbestuur dat wil, óók een orthopedagoog zijn.

Met dank aan ook de snelle actie die de Stichting vervolgens nam is de betreffende uitspraak direct van de site gehaald. Een dezer dagen wordt een bijgestelde versie gepubliceerd.