Uitnodiging BGZJ regiobijeenkomsten

26-4-2019

‘Samen werken aan de best passende zorg’  

Onlangs boden partijen die deelnemen aan het programma Zorg voor de Jeugd, waaronder de NVO, het rapport  De best passende zorg voor kwetsbare jongeren aan waarin wordt uitgewerkt hoe we kwetsbare kinderen en jeugdigen meer thuisnabij hulp kunnen bieden. De NVO heeft er van meet af aan op gehamerd dat dit een investering vergt van gemeenten, werkgevers en professionals samen. Vanzelfsprekend zijn er financiële middelen nodig om dit te realiseren. We voelen ons dan ook gesteund door de Tweede Kamer, die onlangs en juist naar aanleiding van deze ambitie, de minister onder druk zetten te komen met onderzoeken naar de financiële ruimte van jeugdhulp. Die onderzoeken stuurde de minister afgelopen week naar de Kamer. 

Meer thuisnabij zorg organiseren vergt naast geld ook anders denken en handelen. Soms kost dat extra tijd, soms betekent dat risico nemen. Dat betekent dat gemeentes, werkgevers en professionals samen moeten bedenken hoe zij dat organiseren en hoe zij omgaan met, eventueel mediagevoelige, incidenten. De NVO is dan ook blij met initiatief van de gezamenlijke werkgevers in de jeugdhulp, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) om zes regionale bijeenkomsten te organiseren, waarbij ook u als orthopedagoog van harte welkom bent. Aanmelden kan via deze link.

Uitnodiging

Als gezamenlijke jeugdbranches staan we voor de uitdaging om invulling te geven aan het programma Zorg voor de Jeugd: en in het bijzonder Actielijn 2 ‘Meer kinderen groeien zo thuis mogelijk op’. Hoe werken we samen in de regio aan de best passende zorg voor jeugdigen en wat speelt er op de landelijke tafels? Daarover willen we als samenwerkende BGZJ-branches (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging voor Orthopedagogische Behandelcentra) het gesprek met u in de regio aangaan. We nodigen u, bestuurder en professional, graag uit om deel te nemen aan een van de regionale ledenbijeenkomsten om informatie te delen en de verbindingen tussen de regionale en landelijke agenda te maken en versterken.

Onze uitdaging
Als gezamenlijke branches staan we voor de uitdaging om invulling te geven aan de doelstelling  ‘Meer kinderen groeien zo thuis mogelijk op’. Onze gedeelde opgave is het verbeteren van de zorg voor jeugdigen met een diversiteit aan hulpvragen en problematiek  (psychiatrische problematiek, gedragsproblemen, problemen als gevolg van een (verstandelijke) beperking en/of een problematische gezinsachtergrond). Omdat de echte transformatie in de regio en bij u in de praktijk plaatsvindt, stellen we ons tot doel na afloop van de bijeenkomst beter te weten wat nodig is om u daarbij te ondersteunen. Tevens kunnen we de uitdagingen die er nog zijn die vragen om een landelijke aanpak, via deze bijeenkomsten op het spoor komen.

De bijeenkomst
Aan de hand van goede voorbeelden en met úw kennis en ervaring delen we met elkaar wat landelijk speelt, hoe dit in de regio is vertaald en wat er nodig is om verbeteringen in de praktijk door te voeren. Hierover gaan we graag in gesprek met bestuur/management en professionals van onze gezamenlijke achterbannen.  De regio-ambassadeur en ontwikkelaar van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd zijn aanwezig om de verbinding met de gemeenten en transformatieplannen te maken.

Data en aanmelden
U kunt op het aanmeldformulier aangeven op welke datum u aanwezig bent. Na uw aanmelding ontvangt u het programma en informatie over de route en locatie.

Noord-Nederland, dinsdag 14 mei 2019 van 12.30-16.30 uur Drachten
Gelderland/Overijssel, woensdag 15 mei van 9.00-13.00 uur  Arnhem
Utrecht/Flevoland, dinsdag 4 juni 2019 van 12.30-16.30 uur  Amersfoort
Zuid-Holland/Zeeland, woensdag 5 juni van 9.00-13.00 uur  Dordrecht
Noord-Holland, woensdag 12 juni 2019 van 12.30-16.30 uur  Amsterdam
Limburg/Noord-Brabant, donderdag 13 juni van 9.00-13.00 uur Eindhoven

Vragen?
Heeft u vragen over de ledenbijeenkomsten of over het programma? Neem dan contact op met Jan Visscher, secretaris BGZJ, jvisscher@vgn.nl.