Uitkomsten Kamerdebat over passend onderwijs

1-7-2016

Op 22 juni jl. is de negende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede en Eerste Kamer aangeboden. In deze rapportage staan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs. Zoals de bekostiging van het lwoo en pro, het thuiszitterspact, de daling van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en de bestrijding van onnodige bureaucratie. Hierover is op 29 juni jl. in de Tweede Kamer gesproken. >Lees meer