Uitkomsten eerste praktijktoets herziene Richtlijn Ernstige gedragsproblemen

15-6-2018

De afgelopen maanden vond de eerste praktijktoets plaats. In de praktijktoets probeerden professionals en cliënten de herziene Richtlijn Ernstige gedragsproblemen uit.

In 2013 was de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen de eerste richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming die door professionals in gebruik werd genomen. Sindsdien gaven cliënten, professionals en onderzoekers regelmatig feedback op de richtlijn. Kleine aanpassingen zijn tussentijds doorgevoerd. Grotere aanpassingen zijn bewaard tot dit moment van herziening. In 2017 heeft het Nederlands Jeugdinstituut als ontwikkelaar een werkgroep samengesteld die met de herziening aan de slag is gegaan. Dit voorjaar is het herziene concept in een praktijktoets door een aantal professionals in de praktijk uitgeprobeerd. Naast de richtlijn zijn tevens de onderbouwing, de werkkaarten en de info voor ouders herzien en meegenomen in de praktijktoets. Professionals reageren positief op de herziene richtlijn. Deze is goed, de aanpassingen leveren een verbetering op en de aanbevelingen passen bij de huidige tijd. Als belangrijk verbeterpunt wordt genoemd dat als er hoofdzakelijk met een LVB-doelgroep gewerkt wordt, de herziene richtlijn niet altijd direct bruikbaar is. Vaak moet nog een vertaalslag gemaakt worden. Dit geldt zeker als het gaat om de info voor ouders.

Op de vraag wat de deelnemers de beste aanpassing vonden, geven de deelnemers aan positief te zijn over de aandacht die er in de richtlijn is voor onderliggende problematiek, zoals hechting en trauma. Ook de aandacht die uitgaat naar de motivatie van ouders en het samenwerken met het netwerk vindt men een aanpassing die past bij de huidige manier van werken. Meerdere malen wordt door de deelnemers benoemd dat de concrete definitie van ernstige gedragsproblemen in met name hoofdstuk 1 duidelijker en daardoor makkelijker toepasbaar is en dat de aandacht voor psycho-educatie helpend is om met ouders het gesprek aan te gaan.

De resultaten uit de praktijktoets en de commentaren uit de commentaarronde liggen nu voor aan de ontwikkelaar om te wegen en te verwerken. De herziene Richtlijn Ernstige gedragsproblemen wordt in het najaar van 2018 verwacht.