Tweede Kamer stemt over begrotingsdebat Jeugd

29-11-2019

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer over de moties die werden ingediend bij het begrotingsdebat Jeugd. Twaalf moties werden aangenomen, zoals:

  • beperken van lokale en regionale verantwoordingseisen;
  • advies inwinnen bij de Raad voor Openbaar Bestuur over kansen en risico's van regionalisering;
  • heldere positionering van de Jeugdautoriteit;
  • vereenvoudigen van klacht- en beroepsprocedures;
  • aansluiting van de praktijkondersteuners op het SectorplanPlus;
  • beter benutten van initiatieven om de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken.


De laatste motie werd bijna unaniem aangenomen (alleen PVV is tegen). In de motie staat dat de Jeugdwet bepaalt dat gemeenten een jeugdhulp-plicht hebben. Tegelijkertijd is duidelijk dat het versterken van de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van jeugdigen, hun ouders en sociale netwerk eraan kan bijdragen dat jeugdigen minder lang of intensief gebruikmaken van professionele jeugdhulp. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat initiatieven zoals Jouw Ingebrachte Mentor het aantal uithuisplaatsingen fors doet afnemen. NVO staat achter deze motie en is erbij betrokken.

Downloads:
> Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd