Tweede Kamer stemt in met Aanpassingswet zorg en dwang én OG in de BIG!

18-6-2019

Op 18 juni 2019 stemde de Tweede Kamer in met de Aanpassingswet Zorg en Dwang. Een mijlpaal in twee opzichten! Aan de ene kant een essentiële stap richting opname van de OG in het BIG-register (zie themadossier ‘OG in de BIG’). En aan de andere kant maakt deze wet het mogelijk dat naast artsen ook orthopedagogen-generalisten en gz-psychologen in de langdurige zorg de functie van wzd-functionaris kunnen vervullen. De aanpassingswet Zorg en Dwang regelt een nieuwe positie voor gedragswetenschappers, omdat zij in de langdurige zorg, naast o.a. artsen een toegevoegde waarde hebben. Mensen met een beperking zijn immers niet ziek, gedragsvraagstukken komen veelal voort uit de beperking en kunnen, door gedragsmatige interventies, sterk verminderen. De nieuwe functie ziet primair toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan.

Dit is een volgende en heel grote stap in het parlementaire proces! De nu volgende en laatste stap is dat de Eerste Kamer zich uitspreekt over de wet.

>> dossier OG in de BIG