Transformeren én bezuinigen is slechte combinatie

19-10-2018

Ruim 405.000 van de 3,6 miljoen kinderen en jongeren doen een beroep op jeugdhulp; in 2015 waren dat er nog 366.000. De decentralisatie in 2015 had de trend moeten keren. Hulp onder regie van de gemeente, dicht bij gezinnen, zou de toegankelijkheid, samenhang en effectiviteit van de zorg verbeteren. Gemeenten zouden investeren in preventie en vroeghulp, met als resultaat een afnemende vraag naar jeugdhulp en besparing op de kosten. De praktijk is anders. Bestuurder Ans van der Maat van het NJi schreef er een blog over.

Gemeenten hebben veel minder sturingsmogelijkheden dan vaak wordt gedacht: ze hebben weinig invloed op verwijzingen via huisarts of rechter; gaan niet over onderwijs en kinderopvang. Tijd dus voor integrale oplossingen. Van der Maat dringt aan op onderzoek en debat. 'Vinden wij als samenleving de groeiende vraag naar jeugdhulp een goede ontwikkeling of willen we dat onze kinderen anders opgroeien? Moeten we niet veel meer inzetten op beschermende factoren in plaats van opvoedvragen te benaderen als een probleem? En maken we wel genoeg gebruik van onze kennis?'  De NVO kan het van harte onderschrijven, gedragswetenschappers en dus zeker ook NVO pedagogen en orthopedagogen in de jeugdhulp hebben kennis over ‘wat werkt’, brengen die in, passen die toe en hebben de ambitie daar steeds beter te worden. Het wordt tijd om dat steviger voor het voetlicht te brengen!

Lees hier de blog van Ans van der Maat NJi.