Toolkit Preventie Radicalisering

6-9-2019

Sinds deze week staat de Toolkit Evidence Based Werken, preventie Radicalisering online. De toolkit helpt  gemeenten en professionals in de aanpak van radicalisering en is ontwikkeld in opdracht van SZW en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Het uitgangspunt is zo vroeg mogelijk radicalisering van groepen en individuen tegen te gaan. De toolkit www.toolkitevidencebasedwerken.nl is samen met gemeenten ontwikkeld en bevat praktische handvatten en checklists als formats om preventiebeleid te evalueren, bij te sturen en door te ontwikkelen te vinden. Er zijn specifieke informatie en tools voor vier specifieke interventies: multidisciplinair casusoverleg, sleutelfiguren, theater en weerbaar opvoeden. Deze interventies zijn gekozen omdat ze veel worden ingezet in de lokale aanpak van radicalisering. Daarnaast staan onder ‘andere interventies’ tools die te gebruiken zijn voor elk type interventie die wordt ingezet bij preventie van radicalisering.

In de toolkit is uitgebreide aandacht voor evaluatie: planevaluatie, procesevaluatie en effectevaluatie. Kortom: een handig instrument voor NVO pedagogen die zich op scholen, in wijkteams, als beleidsambtenaar of adviseur bezighouden met radicalisering en polarisatie.