Toestemmingsvereiste en hulp bij kindermishandeling

19-10-2018

Uit vragen gesteld tijden het beroepsethisch spreekuur blijkt dat de “Handreiking toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling" regelmatig te ruim wordt geinterpreteerd. Uitgangspunt is en blijft toestemming van gezaghoudende ouders. Weigert een van de ouders toestemming dan is vervangende toestemming door de rechter volgens de Handreiking en de NVO beroepscode de gewenste weg. Dit geldt ook voor de ouder met gezag die pleger is van kindermishandeling en toestemming voor hulp weigert en ook in de situatie dat moeder op een geheim adres verblijft wegens (kinder)mishandeling door vader.

Soms wil de ene ouder geen contact meer met de andere ouder vanwege de mishandeling. Dat wil echter niet zeggen dat de pedagoog geen contact kan opnemen. Beroepscode en Handreiking gaan uit van toestemming van de gezaghoudende ouders. Dat betekent dat voorgelegd moet worden welke hulp nodig is en gevraagd moet worden om toesteming. Het overslaan van die stap is niet mogelijk. Het is en blijft nl de verantwoordelijkheid en bevoegheid van de ouder om te beslissen over hulp voor hun kind.

Weigert een van de ouders toestemming dan is de wenselijke weg, volgens Handreiking en NVO Beroepscode, vervangende toestemming door de rechter. Deze procedure kan alleen gestart worden door de gezaghoudende ouder en duurt maximaal 6 weken. Indien er meer haast is vanwege de toestand van het kind, is een besluit soms al mogelijk binnen 2 weken. Bij deze procedure dient een advocaat te worden ingeschakeld. De ouder die hulp wenst dient voldoende haast achter deze procedure te zetten. Neem die verantwoordelijk nadrukkelijk niet over, maar begeleidt de ouder hierbij.

De beroepscode biedt beperkt de mogelijkheid om op basis van het handelen als goed pedagoog af te wijken van de beroepscode. Afwijken dient altijd zorgvuldig plaats te vinden. Het stappenplan zoals verwoord in de Handreiking is een zorgvuldige manier om af te wijken, maar dient zeer beperkt te worden toegepast. Alleen in die gevallen dat dringende hulp nodig is om ernstig nadeel voor het kind te voorkomen kan het stappenplan uitkomst bieden. Van belang is dat dan alle stappen van het stappenplan in de Handreiking zorgvuldig worden doorlopen en gedocumenteerd. Beargumenteer ook waarom vervangende toestemming door de rechter geen optie is. Zeker gezien de korte termijn waarop vervangende toestemming door de rechter kan worden geregeld, is het namelijk de vraag of het verlenen van hulp op basis van het stappenplan van de Handreiking nodig is.