Toegang tot Wet langdurige zorg ook jongeren met langdurige ggz-problematiek

5-7-2019

Mensen die hun leven lang intensieve ggz-zorg nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit staat in het wetsvoorstel waarmee de Tweede Kamer op 2 juli 2019 heeft ingestemd. Staatssecretaris Blokhuis wilde in het wijzigingsvoorstel geen toegang verlenen tot de Wlz voor jongeren tot 18 jaar. De NVO heeft eerder laten weten door middel van een position paper dat de toegang tot de Wlz voor een kleine groep jongeren die langdurig op 24-uurszorg is aangewezen, mogelijk moet zijn.

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om cliënten met een psychische stoornis (al dan niet in combinatie met een andere aandoening, beperking of handicap) toegang te geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om cliënten bij wie sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg. Door de toegang tot de Wlz voor deze cliënten mogelijk te maken, kan beter passende langdurige zorg worden geregeld die bijdraagt aan een stabiele situatie voor de cliënt.

De tweede kamer vindt dat de aandoening, beperking of stoornis van een persoon leidend zou moeten zijn als het gaat om de zorg die iemand nodig heeft, niet diens leeftijd. De Kamer geeft staatssecretaris Paul Blokhuis opdracht in kaart te brengen hoeveel kinderen beter af zijn in de langdurige zorg en hun dan toegang te geven tot de Wlz. Het zou gaan om enkele honderden patiënten.

Het gewijzigde wetsvoorstel moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Voor volwassenen met langdurige ggz-problematiek wordt gestreefd naar inwerking treden op 1 januari 2021. Voor jongeren wordt dat waarschijnlijk 2023.