Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs naar de Kamer

9-12-2016

Staatssecretaris Dekker (OCW) stelt in de nieuwste voortgangsrapportage dat er betekenisvolle stappen zijn gezet, maar dat nog zeker niet alle doelen van passend onderwijs overal worden behaald. Zo zijn er nog steeds thuiszitters. De belangrijkste punten uit het rapport gaan over: ruimte voor maatwerk, toerusting bieden passend onderwijs, samenwerking onderwijs-jeugdhulp, financiën en zoals gezegd thuiszitters. Op 15 december gaat de staatssecretaris hierover in gesprek met Tweede Kamerleden. Lees meer>