Thuiszitters en AO onderwijs-zorg

22-2-2019

Het aantal leerlingen dat vorig schooljaar langer dan drie maanden thuiszat, ligt hoger dan het jaar daarvoor. Dit melden de ministers in hun brief aan de Kamer van 15 februari jl. Een zorgelijke ontwikkeling vindt de NVO. Daarom stuurde de NVO samen met het NIP ter voorbereiding op het algemeen overleg Onderwijs en Zorg van 21 februari jl., een brief naar de Kamer om aandacht te vragen voor de inzet op preventie, de juiste professional op de juiste plek en te luisteren naar de kinderen/jeugdigen, hun ouders en de professionals en gebruik te maken van hun kennis en expertise.

Er is veel aandacht rondom het Algemeen Overleg over onderwijs en zorg/passend onderwijs in de media de laatste weken. Met het rapport van Marc Dullaert en het rapport ‘Mét andere ogen’ liggen er nu diverse aanbevelingen om thuiszitters weer terug naar school te krijgen variërend van het opheffen van het verschil tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, het inzetten op preventie tot het afschaffen van vrijstellingen of het wettelijk regelen van een casusregisseur.

Eén van de aanbevelingen in het rapport ‘Met andere ogen’ is gericht op het verbreden van de  interprofessionele teams op scholen met orthopedagogen. Een ontwikkeling waar de NVO blij mee is!

Algemeen Overleg
Op 21 februari jl was het algemeen overleg Onderwijs en Zorg, waar de ministers Hugo De Jonge (VWS) en Arie Slob (Onderwijs) met de kamerleden het debat aan gingen. Voorafgaand aan het  debat gaven drie kinderen als ambassadeurs van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) een sloophamer aan beide ministers om hun punt kracht bij te zetten dat alle kinderen naar school zouden moeten kunnen gaan.
De kamerleden gaven aan dat zij bestookt worden met mailtjes van bezorgde ouders. En dat die mailtjes dan ook nog eens alleen komen van mondige ouders. Minister Slob hoopt dat ouders via school, via onderwijs – zorg consulenten en via het Steunpunt passend onderwijs hun weg vinden, maar de Kamer is er niet gerust op. Dat er zoveel thuiszitters  zijn vindt de minister ook niet acceptabel. Veel vragen gaan over de doorzettingsmacht. Komt die nu bij de Samenwerkingsverbanden te liggen? Slob geeft aan dat een en ander nog moet worden uitgewerkt. Minister de Jonge wil de kamer beter gaan informeren over de voortgang. Hij zegt toe dat er naast de tweejaarlijkse voortgangsrapportages passend onderwijs en zorg voor jeugd, nu ook voortgangsrapportages onderwijs-zorg gemaakt zullen worden. Ook het rapport Met andere ogen krijgt vervolg: er komt  op korte termijn een implementatieplan.  Kamerlid Paul van Meenen (D66) wijst op het belang van preventie en hoopt dat vooral ook geleerd gaat worden van de ‘kleine’ goede voorbeelden in de dagelijkse praktijk. De NVO is het daar roerend mee eens, en onderstreept dat nog eens in onze brief naar de Kamer.

Download:
>>Kamer brief 15 februari 2019
>>NVO -NIP Brief 19 februari 2019
>>Rapport Met andere ogen
>>Rapport Dullaert De kracht om door te zetten