Terugblik expertmeeting vluchtelingenkinderen

18-12-2015

Op vrijdag 11 december 2015 hielden NVO en NIP, in samenwerking met Defence for Children en het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen- en Vreemdelingenrecht (RUG) een expertmeeting met pedagogen en psychologen om te kijken wat deze beroepsgroepen nog meer kunnen betekenen. Helder naar voren kwam de problematiek waar vluchtelingenkinderen en asielzoekers mee te maken krijgen, zoals vele verhuizingen, onduidelijkheid over de verblijfstatus, behoefte aan bed, bad en brood maar daarnaast ook zicht op onderwijs, werk, het aanleren van de Nederlandse taal en soms ook psychische zorg bij trauma of pedagogische begeleiding, bijv. door opvoedondersteuning. In januari zullen we opnieuw bij elkaar komen om de acties te bespreken en om te zetten in een tijdspad.

Defence for Children legde tijdens de expertmeeting hun doelstelling en werkwijze uit: het implementeren van het VN-Kinderrechtenverdrag in wet, beleid en praktijk en dat dit nog veel beter kan. Ook interessant voor u om te weten, is dat zij individueel juridisch advies geeft via de Kinderrechtenhelpdesk. Deze is telefonisch en per email bereikbaar! Hier kunt u terecht met allerlei soort onderwerpen, zoals omgang, scheidingen, uithuisplaatsingen, kindermishandeling en vreemdelingenrecht.

Het Onderzoeks- en Expertisecentrum Kinderen- en Vreemdelingenrecht, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, doet onderzoek naar alle kinderen die te maken hebben met vreemdelingenrecht, en die voor onderzoek worden aangemeld door hun advocaat. De doelstelling van het expertisecentrum is om ervoor te zorgen dat de belangen van kinderen ingebracht worden wanneer er een besluit wordt genomen op basis van het vreemdelingenrecht. Het expertisecentrum probeert dit doel te bereiken door het uitvoeren van orthopedagogische onderzoeken en het opstellen van rapportages waarbij het gaat om het diagnostische belang van het kind. In 2003 is het Expertisecentrum hiermee gestart, vanuit het spanningsveld dat de belangen van kinderen geen overweging vormen in beslissingen die t.a.v. kinderen worden genomen. In vergelijking met het strafrecht en het civiel recht was dit toentertijd zeer opvallend. Nu gaat het wel anders, maar het belang van het kind is nog steeds geen standaard overweging bij de mogelijke uitzetting van een kind door de IND.

Gezocht: pedagogen en psychologen die rapportages willen opstellen
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, stelt het Expertisecentrum rapportages op om het belang van het kind mee te laten wegen. Op dit moment heeft het Expertisecentrum te maken met een wachtlijst en is er behoefte aan deskundige pedagogen en psychologen verspreid door het land, die ervaring hebben met deze doelgroep, en dergelijke rapportages willen opstellen. Vooralsnog is dit op vrijwillige basis.

Mocht u hier interesse in hebben, meldt u dan aan door een email te sturen naar Tim de Kroon (NVO) via: t.dekroon@nvo.nl.

Nieuw! Themadossier over vluchtelingenkinderen
Alle relevante informatie voor u als pedagoog of psycholoog en acties die de NVO onderneemt omtrent vluchtelingenkinderen, veelal in samenwerking met andere organisaties, hebben wij gebundeld en kunt u hier bekijken.