Teken de petitie om knelpunten in de jeugdhulp op te lossen

2-3-2018

FBZ is samen met CNV, FNV en Jeugdzorg Nederland in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een online petitie gestart om de knelpunten in de jeugdhulp aan te kaarten. Met deze actie vanuit de cao-tafel Jeugdzorg willen ze duidelijk maken dat de aanbestedingswaanzin, werkdruk, focus op lage tarieven en de administratieve lasten het werkplezier van jeugdprofessionals in de weg staan en dat ze hier een oplossing voor willen. De partijen vragen dan ook aan alle jeugdprofessionals die vallen onder de CAO jeugdzorg, werkgevers en mede ondersteuners om de petitie te ondertekenen: Teken de petitie vandaag nog! De NVO steunt deze actie. Hoe meer stemmen, hoe sterker het punt dat we samen kunnen maken!

De vier initiatiefnemers willen de uitslag van de petitie de dag na de verkiezingen aanbieden aan alle gekozen gemeenteraadsleden, om aan te geven dat zij aan zet zijn om iets te doen aan de knelpunten in de jeugdhulp. Op de petitiesite halen de initiatiefnemers een citaat aan van huidig minister van VWS Hugo de Jonge, die, destijds als wethouder in Rotterdam, zei dat “medewerkers in de jeugdzorg de helden zijn van vele kinderen in de stad, maar dat zij nooit in het nieuws komen, terwijl incidenten levensgroot worden uitgemeten”.

Werkplezier
Met de petitie willen de vier belangenorganisaties duidelijk maken dat, net als in Rotterdam, in iedere gemeente van die helden rondlopen die graag hun werk blijven doen, maar dat het werkplezier de afgelopen jaren behoorlijk is afgenomen. De werkdruk is hoog en jeugdprofessionals hebben last van de aanbestedingen waarin sterk wordt gefocust op lage tarieven. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat op de jeugdhulp wordt bezuinigd, waardoor leefgroepen sluiten die later door de grote vraag toch weer geopend moeten worden. Ook is er nauwelijks sprake van meerjarige afspraken (en contracten) tussen gemeenten en jeugdhulporganisaties, en zorgt de administratieve rompslomp ervoor dat iedere gemeente nog steeds haar eigen regels hanteert.

Dialoog
Het zijn knelpunten waar gemeenteraadsleden iets aan kunnen doen en daarom willen de vier belangenorganisaties gemeenteraadsleden na de verkiezingen uitnodigen om in gesprek te gaan met lokale en regionale jeugdhulpwerknemers en -werkgevers. “We gunnen de werknemers in de jeugdhulp plezier in hun werk, met ruimte voor (bij)scholing, intervisie en (methodiek)innovatie. Juist ook omdat dit uiteindelijk vooral ten goede komt aan de jongeren en de gezinnen met en voor wie zij werken”, aldus de initiatiefnemers.

U kunt de petitie tekenen tot uiterlijk 18 maart om 24.00 uur.