Stoornis dyslexie kan niet worden voorkomen door goed onderwijs

10-2-2017
Afbeelding: Boek met letters


Het AD kopte op 9 februari: ‘Dyslexie is het gevolg van slecht onderwijs’. Deze stelling is veel te kort door bocht, vinden NVO en NIP. Dyslexie is een stoornis, waar kinderen behandeling en begeleiding voor nodig hebben én verdienen. Van belang is wel dat dyslexie zorgvuldig wordt vastgesteld, en wordt onderscheiden van algemene leesproblemen. Dat moet gebeuren door goed gekwalificeerde psychologen en orthopedagogen.

Kwaliteit van onderwijs is buitengewoon belangrijk bij het voorkomen en oplossen van leesproblemen, het oppikken van signalen die vragen om nader diagnostisch onderzoek en het op school begeleiden van kinderen die behandeld worden voor dyslexie. Maar onderwijs kan de stoornis niet laten ontstaan of verdwijnen.

3 tot 4 procent van alle basisschoolleerlingen is ernstig dyslectisch. Dat aantal ligt al jaren op hetzelfde niveau en is niet toegenomen. In het voortgezet onderwijs is het aantal dyslexieverklaringen de laatste jaren echter fors gestegen. Het is zeer waarschijnlijk dat hier ook leerlingen zijn die onterecht een verklaring hebben ontvangen. Het ministerie van OCW heeft aangekondigd hier tegen te willen optreden. NIP, NVO en de Kwaliteitsinstituten (NKD) dragen daar aan bij. Eerder schreven zij hierover een brief en een Position Paper aan de Tweede Kamer  Het onderwerp is geagendeerd in het Algemeen Overleg van OCW op 22 februari aanstaande.

Op 9 februari stond NIP-bestuurslid Vera Naber RTL-nieuws te woord.