Statement podcast Thuiszitters

21-6-2020

Afgelopen weekend ontstond op LinkedIn en Twitter onrust over de eerste aflevering van de podcast over thuiszittende leerlingen, die de NVO vrijdag 12 juni lanceerde. De NVO begrijpt de emoties hierover; het beeld dat de podcast nalaat is een beeld van een kind dat, met vrij forse maatregelen, tegen zijn zin wordt gedwongen iets te doen wat hij niet wil, waar hij bang voor is. De reacties op social media getuigen van grote betrokkenheid bij deze geschetste situatie en zorg over de effecten van deze aanpak op het kind.

De NVO koos bewust voor een ‘cliffhanger-model’, waarop in volgende afleveringen plaats is voor ‘hoe het verder ging’, voor verantwoording en voor andere methodieken en aanpakken. In de podcast zelf wordt hiertoe ook een oproep gedaan. Door de vele reacties op deze eerste aflevering kan de NVO niet anders dan concluderen dat het kiezen voor deze cliffhanger zijn doel voorbijgeschoten is. Dat spijt ons natuurlijk oprecht. Voor de vereniging als geheel en voor de orthopedagoog die in dit geval bereid was haar aanpak te delen en de discussie aan te gaan, in het bijzonder.

Overigens gaat het hier niet om één concrete jongere, maar is bewust gekozen voor een combinatie van casuïstiek, met aangedikte elementen, om te voorkomen dat een casus die we bespreken te herleiden is tot een persoon. Dat betekent dat ook het vervolg niet een feitelijke situatie is of was, maar eveneens een combinatie van casuïstiek. Ook dan past het echter om ons toetsbaar op te stellen.

Als we onnodig thuiszitten willen doorbreken vergt dat interventies, ook door onze beroepsgroep. De pedagogiek is gericht op het toepassen van interventies en nemen van verantwoordelijkheid, volgens de laatste stand van de wetenschap en met inachtneming van de rechten van het kind. Dat geldt ook voor de individuele pedagoog.

Dat nu een brede discussie met leden en ouders ontstaat over wat waarom en op welk moment een goede interventie is, vindt de NVO dan ook positief. Bij haar rol past soms ook het opzoeken van het scherp van de snede. Of dat in dit geval te veel het scherp van de snede is geweest zal de tijd moeten leren.