Stappenplan ‘Het beste besluit voor het kind’

19-11-2019
Afbeelding: Kinderombudsman kinderrechtenverdrag

Ter ere van het 30 jarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag lanceerde de Kinderombudsman op 19 november jl. een stappenplan om te komen tot het beste besluit voor het kind. De NVO is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit stappenplan. Voor een pedagoog zal het stappenplan grotendeels een feest van herkenning zijn. Pedagogen handelen altijd met het oog op het belang van het kind. Dit is nadrukkelijk onderdeel van de NVO beroepscode. Het stappenplan biedt ook instrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het gesprek met de jeugdige.

Download hier het stappenplan en de toolkit