Staatssecretaris komt met verbeterplan meldcode kindermishandeling

11-2-2016

Tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer op dinsdag 9 februari was er veel aandacht voor het voorstel van staatssecretaris Van Rijn (VWS) om de huidige meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aan te passen. Conclusie: binnen een maand komt er een brief die ingaat op het verbeterplan rondom de meldcode.

Specifiek wil de staatssecretaris met beroepsgroepen kijken naar het melden van ernstige vermoedens van kindermishandeling in zogeheten ‘high risk situaties’ bij Veilig Thuis (stap 5) en naar het borgen van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling (stap 2). Voor het aanpassen van de meldcode is het volgens de staatssecretaris van belang dat dit wel gaat landen bij beroepsgroepen en Veilig Thuis.

De NVO stuurde vorige week nog met branche- en beroepsverenigingen opnieuw een brief aan de staatssecretaris waarin wij onze ernstige bedenkingen uitspreken over het concept ‘vereiste registratie’ als onderdeel van de meldcode.

Dit geluid hebben meerdere beroepsgroepen laten horen, waaronder de artsenorganisatie KNMG, LOC Zeggenschap in Zorg, MOgroep, AJN Jeugdartsen Nederland, V&VN Jeugd en ActiZ Jeugd. Stichting Augeo heeft in haar advies, waar de staatssecretaris zijn reactie op heeft gegeven, een voorzet gedaan voor aanpassing van de meldcode en waar zeer positief op werd gereageerd door een meerderheid van de Kamerleden en de staatssecretaris zelf.

Tijdens het debat was er verder aandacht voor het vergroten van de bekendheid met de kindcheck, het tegengaan van vrouwenbesnijdenis (de PvdA presenteerde een actieplan) de rol van politie in de signalering en aanpak van kindermishandeling, het opstarten van hulp en behandeling van een kind zonder diagnose (specifiek voor KOPP kinderen) en de situatie bij Veilig Thuis organisaties. Met betrekking tot dit laatste is er een ontwikkelprogramma Veilig Thuis en aanpak van kindermishandeling toegezegd op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en bewindspersonen.