Staatssecretaris Dekker wil graag in gesprek met NVO/NIP over dyslexie

24-2-2017
Afbeelding: Dyslexie boek


Op woensdag 22 februari 2017 vond Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer, onder meer over dyslexie. Er zijn grote zorgen over het teveel aan (soms onterechte) dyslexieverklaringen en de kwaliteit daarvan. Staatssecretaris Sander Dekker was duidelijk in zijn antwoorden. Hij vindt het aan de beroepsgroep zelf om de kwaliteit van het handelen van geregistreerde psychologen en orthopedagogen goed te bewaken en gaat graag met NIP en NVO in gesprek over hoe dat nog beter kan.

Voorafgaand aan het overleg hadden NVO en NIP, samen met het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) een brief gestuurd aan de Vaste Commissie van OCW. Het was duidelijk dat de commissieleden die informatie goed tot zich hadden genomen. In de brief geven NIP/NVO/NKD aan verantwoordelijkheid te willen nemen in de aanpak van het aantal dyslexieverklaringen en het verbeteren van de kwaliteit ervan. Belangrijkste punten daarbij zijn de focus op gedegen handelingsgerichte diagnostiek (in plaats van de dyslexieverklaring alleen), het belang van het werken met geregistreerde professionals én de ontwikkeling van een vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie. In een bij de brief geleverde Prezi Dyslexieverklaringen wordt schematisch aangegeven wat de kaders voor onderwijs en zorg rond dyslexie, en hoe op kwaliteit gestuurd kan worden.

De staatssecretaris benadrukte in het overleg dat de diagnose dyslexie gesteld moet worden door geregistreerde orthopedagogen en psychologen en dat de beroepsgroep zelfregulerend is in het borgen van de kwaliteit. Wel gaf hij aan dat de kaders hiervoor  aangescherpt kunnen worden. Hij gaf aan hoopvol te zijn dat het ontwikkelen van een (vak)inhoudelijke richtlijn, waar ook de inspectie baat bij kan hebben, hieraan zal bijdragen. Expliciet werd het belang benadrukt van goede diagnostiek en indicatiestelling.

Dekker zegde toe voor de zomer zelf in gesprek te gaan met de beroepsgroepen van psychologen en pedagogen. NVO en NIP gaan dat gesprek vanzelfsprekend graag met hem aan.


Oudervereniging Balans had de Vaste Commissie aangeschreven over de vergoeding van hulpmiddelen en het gebruik ervan in het onderwijs. De staatssecretaris zegde toe daar nog op terug te komen.

Lees hier de brief van Balans