Staatssecretaris Dekker beantwoordt vragen over privacy in het onderwijs

14-9-2016

Op 23 augustus stelden D66 en de ChristenUnie Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek dat NVO en NIP deden naar de zorgen van leden over privacy in het onderwijs. Het AD pakte de resultaten hiervan op en kopte ‘Scholen veel te nonchalant met privacy leerlingen‘.  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurde op 12 september de antwoorden aan de Kamer.

De staatssecretaris geeft aan dat hij bekend is met de uitkomsten van het onderzoek van NVO en NIP en ziet ook dat nog niet op alle scholen en samenwerkingsverbanden voldoende zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens van leerlingen. Dekker schrijft aan dat hij veel waarde hecht aan privacy in het onderwijs en daarom ook afspraken gemaakt heeft met sectorraden en kennisnet over dit onderwerp.

NVO en NIP ontwikkelen op dit moment met de sectorraden vuistregels en geven presentaties op de districtsbijeenkomsten van de PO-Raad over privacy. Bedoeld om het bewustzijn te vergroten en dit onderwerp hoog op de agenda van alle scholen te krijgen.