Sectorbeeld gehandicaptenzorg

1-2-2019

In opdracht van de VGN heeft het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur een sectorbeeld met de titel ‘Kleurrijke zorg’ opgesteld op basis van een analyse van kwaliteitsrapporten die organisaties in de gehandicaptenzorg sinds 2017 openbaar maken. Dit sectorbeeld is op woensdag 23 januari gepresenteerd. De kern van het nieuwe kwaliteitsdenken in de gehandicaptenzorg is dat het accent ligt op leren en verbeteren. Teamreflectie en visitatie zijn daarbij belangrijke bouwstenen.

Uit de rapporten blijkt dat de teamreflecties bijdragen aan het stellen van concrete verbeterdoelen op de werkvloer, daar waar cliënten kwaliteit ervaren. Hoe meer (team)reflectie een onderdeel is van het ‘normale’ werk, hoe minder de belasting is, zo is de indruk op basis van de rapporten. Daarbij zijn het meest stimulerend en kritisch de vragen van collega’s die goed weten wat het werk inhoudt.

De kwaliteitsrapporten bieden een vorm van transparantie die (nog) uniek is in de zorg. Ze geven met name inzicht – het ene meer dan het andere – in de geleverde zorg en ondersteuning. Ze laten in de cliëntverhalen ook iets zien over de levens van cliënten. De organisaties in de  gehandicaptenzorg maken door middel van de kwaliteitsrapporten duidelijk hoe zij cliënten ondersteunen om hun leven te leiden op een manier die bij hen past, wat de mogelijkheden en de moeilijkheden daarbij zijn, wat cliënten zelf belangrijk vinden.

Volgens Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving,  is de komst van ‘lerend verantwoorden’ een zeer wenselijke verbreding in het kwaliteitsdenken. Dit zegt ze in haar blog over het Sectorrapport. De opstellers van het Sectorrapport geven de volgende vier aanbevelingen: Ga door met externe visitatie, blijf cliënten en familie betrekken, volhard in lerend verantwoorden op elk niveau en laat niet na om samen te reflecteren.

Klik hier voor het rapport Kleurrijke Zorg: Sectorbeeld gehandicaptenzorg 2017