Samenwerken met informele netwerken: JIM-aanpak

10-3-2016

Lezing en debat in het kader van de lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' op donderdag 19 mei 2016 van 16.00-19.00.

De lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' besteedt op 19 mei 2016 in een theaterstuk aandacht aan de JIM-aanpak, een aanpak waarbij informele mentoren als steunfiguren worden ingezet door jongeren van 12 tot 23 jaar met complexe problemen die uit huis dreigen te worden geplaatst. De voorstelling is voor professionals die hun kennis willen vergroten over het samenwerken met informele netwerken en die deze samenwerkingsvorm zelf willen ervaren.

Programma
De middag begint met een korte uiteenzetting over de JIM-aanpak door Levi van Dam, onderzoeker en ontwikkelaar van deze aanpak. Na afloop van het theaterstuk zijn er nabeschouwingen van Micha de Winter, hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht (vanuit wetenschappelijk perspectief), een medewerker van zorginstelling Reinaerde (vanuit de beroepspraktijk) en een ouder uit de Ervaringsraad van het Kenniscentum Kinder- en jeugdpsychiatrie (vanuit cliëntperspectief). Dagvoorzitter van deze middag is Ariëlle de Ruijter, directeur van het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie.

De JIM-aanpak
Het theaterstuk behandelt met de deelnemers op interactieve wijze de samenwerking tussen informele mentoren en professionals en is gebaseerd op de JIM-aanpak. Deze aanpak is ontwikkeld door professionals uit de psychiatrie, verslavingszorg, zorg voor licht verstandelijk beperkten en de jeugd- en opvoedhulp. Een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) kan worden ingezet bij jongeren van 12 tot 23 jaar die als gevolg van aanhoudende complexe problematiek uit huis dreigen te worden geplaatst. Met het gezin wordt gezocht naar een JIM. Dit kan een oom, tante of buurman zijn, in wie de jongere vertrouwen heeft en die door de ouders als ondersteunend wordt ervaren. De JIM is een steunfiguur voor de jongere en een adviseur voor ouders en professionals.

Overhandiging eerste exemplaar
Tijdens deze bijeenkomst wordt het eerste exemplaar van het boek ‘De JIM-aanpak’ overhandigd aan een vader die het initiatief nam voor het toneelstuk en aan een JIM die het decor maakte. Zij krijgen het boek uit handen van Jose Manshanden, directielid bij de gemeente Utrecht en raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Initiatief
De lezingcyclus is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB en de NVO. Deze lezing/voorstelling is georganiseerd door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Deelname: gratis, na aanmelden via www.nji.nl/lezingencyclus. Deelname op volgorde van aanmelding.
Locatie: RASA, Pauwstraat 13A te Utrecht.