Samen staan voor je vak! Word jij ambassadeur in het jeugddomein?

6-9-2019
Afbeelding: Cover oproep leergang ambassadeursklas BPSW-NIP-NVO

Werk je in de jeugdhulp, ben je enthousiast over je vak en laat je dat ook graag zien en horen? Dan is de leergang Ambassadeur Jeugd, van de beroepsverenigingen NVO, BPSW en NIP, écht iets voor jou als (ortho)pedagoog! Tijdens de leergang ontwikkel je je tot een ambassadeur die kansen ziet en benut om het jeugddomein op de kaart te zetten.

Na een succesvol eerste jaar waarin de eerste 16 ambassadeurs jeugd met subsidie vanuit het Rijk zijn opgeleid tot ambassadeur voor hun vak, starten we in 2020 met een nieuwe ambassadeursklas. Deze leergang geeft professionals die de stem willen zijn van hun beroep (en hun collega’s) op allerlei manieren handvatten om dit op een goede manier te kunnen doen. Onder meer door een module leren debatteren, het maken van een pitch, persoonlijk leiderschap, netwerken, social media, maar ook: hoe zit de sector in elkaar en waar kan je invloed uitoefenen? Natuurlijk land je ook in het grote netwerk dat de beroepsverenigingen gezamenlijk hebben. 

>> Meer informatie? Neem contact op met Marlijn Snoeij - de Vries m.snoeij@nvo.nl
>> Lees meer in deze flyer!
>> Meer weten over de huidige ambassadeurs: lees hier meer.