Rondetafelgesprek over Evaluatie Jeugdwet

26-4-2018

Maandag 23 april jl organiseerde de Tweede Kamer een hoorzitting / rondetafelgesprek over de Evaluatie van de Jeugdwet. In vier ronden werd gesproken met cliënten en ouders; deskundigen; zorgmedewerkers en de Jeugd-GGZ. Zij vertelden hun verhaal en ervaringen en gingen in gesprek met Tweede Kamerleden. Rode draad was dat de transformatie nog echt op gang moet komen; ronduit kritisch hierin waren de cliënten en ouders die weinig tot geen verbetering in hun situatie zagen vergeleken met de situatie voor de invoering van de Jeugdwet. Ook meer ruimte voor de professional, waarvoor NVO gezamenlijk met beroepsverenigingen pleiten in het onderzoek  ‘Stem van de professional’ passeerde opnieuw de revue. Betrokken partijen en stakeholders hebben voor hun verhaal en standpunt position papers opgesteld. De hoorzitting / rondetafelgesprek maakt deel uit van de bespreking van de Evaluatie jeugdwet. Het evaluatierapport verscheen eind januari, vorige week verscheen het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ en in mei vindt er een vervolgdebat in de Tweede Kamer plaats.

Downloads: