ROM verplicht voor vrijgevestigden in de GGZ 18+

2-5-2016

Vanaf 1 januari 2017 is het voor alle vrijgevestigde zorgaanbieders verplicht om ROM-data aan te leveren. Deze verplichting voor Routine Outcome Monitoring (ROM) geldt voor zorg die vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (18+), zowel voor de Generalistische Basis GGZ  als voor de Gespecialiseerde GGZ en zowel voor  gecontracteerde als voor niet- gecontracteerde zorgaanbieders. De verplichting geldt niet voor behandelaren van cliënten jonger dan 18 jaar die zorg bieden vanuit de Jeugdwet.

Aanlevering mogelijk vanaf 1 oktober 2016
Vanaf 1 oktober 2016 is het voor vrijgevestigden mogelijk om te starten met het aanleveren van ROM-data. De Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) informeert u hierover in een bericht. In dit bericht kunt u onder andere lezen:

  • Wat u nu al kunt doen
  • Wat er, op welk moment, nog gaat gebeuren: de tijdslijnen
  • Of het ROMmen extra kosten met zich meebrengt
  • En veelgestelde vragen over ROM


Het volledige bericht van SVR kunt u hier lezen.

Wat doet de NVO?
De NVO vindt het belangrijk dat zorgaanbieders ROM allereerst zelf benutten, in samenspraak met de cliënt, om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast vindt de NVO het belangrijk dat ROM gebruikt kan worden door zorgaanbieders om van elkaar te leren door resultaten met elkaar te vergelijken. De NVO is betrokken bij de stuurgroep die als doel heeft de aansluiting te realiseren op de ROM-benchmark van Stichting Benchmark GGZ (SBG) voor vrijgevestigde zorgaanbieders. Over verdere ontwikkelingen op het gebied van ROM voor vrijgevestigden zal de NVO u zo snel mogelijk informeren.

Heeft u vragen over ROM, dan kunt u terecht bij Cécile Salden, beleidsmedewerker NVO, via c.salden@nvo.nl of via het telefoonnummer 030 – 303 17 40. Meer informatie over ROM vindt u ook in het themadossier GGZ op de website van de NVO.