Richtlijnontwikkeling ‘Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking’ van start

8-6-2017

Auteur: Marieke Kroezen

April jongstleden is gestart met de ontwikkeling van multidisciplinaire en evidence-based richtlijnen ‘Ketenzorg visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit project wordt gefinancierd uit de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg van het Ministerie van VWS met cofinanciering van VIVIS (Visio en Bartiméus), en uitgevoerd door een projectgroep verbonden aan het Erasmus MC. De richtlijnen dienen in maart 2019 afgerond te zijn.

De projectgroep wil op een transparante manier richtlijnen ontwikkelen; richtlijnen waarmee alle professionals betrokken bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking uit de voeten kunnen en die bovendien onderschreven worden door patiënten- en ouderorganisaties. Om dit doel te bereiken is een werkgroep in het leven geroepen waarin experts van diverse beroepsverenigingen, koepelorganisaties en cliënten/familieorganisaties zijn vertegenwoordigd - waaronder Ergotherapie Nederland, KansPlus, Jeugdartsen Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen, Optometristen Vereniging Nederland, VIVIS en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. De werkgroep staat onder leiding van Sandra de Wit (voorzitter, V&VN) en Marjolein Wallroth (vicevoorzitter, VIVIS). De uitvoerende projectgroep staat altijd open voor opmerkingen en suggesties uit het veld. Praktijkkennis is immers van onschatbare waarde om goede richtlijnen te ontwikkelen.

Doel van de richtlijnen
Het doel van de te ontwikkelen richtlijnen is als volgt:

  • Verbeteren van de screening en diagnostiek van visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking;
  • Verhogen van de kennis en vaardigheden van begeleiders aangaande visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking;
  • Verbeteren van de gebouwde omgeving (binnen- en buitenruimten) voor mensen met een verstandelijke en visuele beperking;
  • Verbeteren van de screening en diagnostiek van cerebrale visuele stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking.


Daarnaast zullen in een aparte ‘richtlijn’ de knelpunten en randvoorwaarden voor implementatie worden geadresseerd.

Proces van richtlijnontwikkeling
De richtlijnen zullen ontwikkeld worden aan de hand van de gerenommeerde EBRO-methodiek, waarbij zowel bestaande literatuur als het ontsluiten van praktijkkennis een zeer belangrijke rol spelen. De ontwikkeling van de richtlijnen gebeurt in sterke wisselwerking met de leden van de werkgroep en de verenigingen die zij representeren. Tegen het einde van het project zullen een adviesronde, praktijktoets en formele commentaarfase georganiseerd worden, om tot de beste en meest bruikbare richtlijnen voor de sector te komen.

Heeft u vragen, suggesties of wilt u meer informatie, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met projectleider dr. Marieke Kroezen (m.kroezen@erasmusmc.nl), die graag met u in gesprek gaat.