Richtlijn Problematische gehechtheid geactualiseerd

11-9-2020

Na de eerste publicatie van de richtlijn Problematische gehechtheid in 2014 en de actualisatie daarvan in 2017 heeft op basis van feedback een herziening plaatsgevonden. De Richtlijn Problematische gehechtheid is nu geactualiseerd met nieuw (literatuur)onderzoek en nieuwe interventies. Ook de werkkaarten en info voor ouders zijn geactualiseerd. De herziene richtlijn biedt jeugdprofessionals een gedragen, wetenschappelijk onderbouwd fundament voor het handelen bij (mogelijke) problematische gehechtheid.

> Lees verder
> Direct naar de richtlijn