Richtlijn ‘Angst’ voor jeugdgezondheidszorg gepubliceerd

2-8-2016

Op de JGZ-richtlijnenwebsite van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is een nieuwe richtlijn ‘Angst’ gepubliceerd. Deze richtlijn is ontwikkeld door het Trimbos-instituut met financiële ondersteuning van Zon Mw.

In de richtlijn wordt ingegaan op normale en problematische angsten bij jeugdigen. Er worden aanbevelingen gedaan voor herkenning en signalering van problematische angst en voor het geven van passende ondersteuning, waar nodig in samenwerking met andere zorg. Daarnaast biedt de richtlijn veel informatie die het JGZ-veld kan delen met ouders en jeugdigen.

Deze richtlijn en andere JGZ-richtlijnen publiceert het NCJ middels de richtlijnenwebsite. Het NCJ biedt ook ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk. Binnenkort zal ook een implementatietoolkit voor de nieuwe JGZ-richtlijn ‘Angst’ worden aangeboden op de richtlijnenwebsite.