Resultaten Kamerdebat over de jeugdhulp

30-10-2015

Deze week heeft de Tweede Kamer gestemd over verschillende moties die gaan over de jeugdhulp. Zo is er een motie verworpen van de SP over het afschaffen van de ouderbijdrage. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) had toegezegd om voor 3 november te komen met een voorstel rondom de ouderbijdrage n.a.v. de gedane onderzoeken en gesprekken met de VNG.
Een motie van GroenLinks voor een actieplan om het beroepsgeheim van jeugdzorgprofessionals te borgen haalde het niet. Een motie van de PVV die een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vraagt voor iedereen die met jeugd werkt is aangehouden.
Er is een motie aangenomen van GroenLinks en D66 die de regering de opdracht heeft gegeven dat gemeenten moeten wijzen op het feit dat pgb-aanvragen niet mogen worden afgewezen op grond van de beschikbaarheid van de aanwezigheid van een zorgaanbod in natura. en waar nodig aanwijzingen te geven voor zover gemeenten zich op dit punt herhaaldelijk niet aan de wet houden. Tot slot is er een motie aangenomen van D66 en PvdA over een integraal verbeterplan voor jongeren.

Alle moties en welke partijen voor en tegen hebben gestemd, kunt u hier bekijken.