Reminder: enquête vrijgevestigde (jeugd)ggz aanbieders

15-7-2016

Heeft u de enquête over uw ervaringen als vrijgevestigde aanbieder over het jeugdstelsel, het zorgstelsel en het inkoopproces van verzekeraars en/of gemeenten al ingevuld? De deadline is verschoven naar 17 juli! U heeft nog een paar dagen de tijd om uw mening te delen. Klik hier om naar de enquête te gaan.

De NVO, maar ook andere beroepsverenigingen, krijgen regelmatig vragen en signalen van leden over het werken binnen de (jeugd)ggz. Om de lobby richting onder andere ministeries, zorgverzekeraars, gemeenten, NZa en de VNG meer kracht bij te zetten, willen we deze signalen cijfermatig onderbouwen. Het NIP heeft hiervoor (als vervolg op eerdere enquêtes in 2014 en 2015) een enquête opgesteld die ook breed wordt verspreid binnen alle verenigingen die zijn aangesloten bij de Federatie P3NL. Ook de NVO is benieuwd naar uw ervaringen, daarom verspreiden wij deze enquête onder onze leden. In een van de laatste stappen van de enquête kunt u aangeven dat u lid bent van de NVO. Bij het analyseren van de gegevens, kan er binnen P3NL dan een uitsplitsing worden gemaakt naar beroepsgroep.