Registratiereglement NVO-registraties gepubliceerd

20-12-2018

Alle regelingen, eisen en voorwaarden voor de verschillende NVO-(her)registraties, de NVO Basisaantekening diagnostiek en het NVO supervisorenbestand zijn nú samengevoegd in één document. Onder het motto: “leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” staat de nieuwe versie van het registratiereglement nu online! Het bestuur van de NVO heeft dit nieuwe registratiereglement vastgesteld en deze gaat in op 1 januari 2019.

Wat betekent dit voor u als NVO geregistreerde (ortho)pedagoog of NVO supervisor?

Het reglement kent geen grote inhoudelijke wijzigingen. De bestaande ‘losse’ regelingen zijn samengevoegd, met elkaar in lijn gebracht en qua vormgeving in een ander jasje gestopt. Er zijn dus geen grote gevolgen voor u als orthopedagoog. We hopen vooral dat dit reglement en de bijbehorende formats op onze website (bijv. de intervisierichtlijn of het format vooropleiding) het voor u gemakkelijker maken.

Vanuit het ‘navigatiemenu’ op de eerste pagina kunt u direct doorklikken naar de procedure en de eisen die voor uw situatie van belang is. Zit u in de herregistratieperiode voor uw registratie NVO basis orthopedagoog of wilt u zich registreren als NVO orthopedagoog generalist? Deze verschillende registraties komen in afzonderlijke hoofdstukken aan bod.

Er zijn drie hele concrete wijzigingen in het reglement waar we u op willen wijzen. Voor alle herregistraties geldt nu dat voor:

  1. ‘Vakpublicaties’ de volgende punten kunnen tellen: eerste auteur 10 punten, tweede en verdere auteurs 5 punten.
  2. ‘Het geven van cursussen, niet zijnde reguliere onderwijstaak’ naast de contacturen van de scholing, 100% van de uren ook mag meetellen als voorbereidingstijd.
  3. ‘Actieve deelname aan organen binnen de beroepsvereniging’ alleen activiteiten voor de NVO kunnen worden opgevoerd.


Download hier het registratiereglement.