Reactie minister op NVO over Kwaliteitsstatuut GGZ

14-3-2016

Op 9 maart ontving de NVO het antwoord van minister Schippers (VWS) op de oproep die wij aan haar deden. Het Model Kwaliteitsstatuut GGZ zoals dat nu is, biedt geen mogelijkheid de orthopedagoog generalist als regiebehandelaar te kunnen laten fungeren in de GGZ. Wanneer de orthopedagoog generalist in de Wet BIG is opgenomen, zou dat in principe wel mogelijk zijn, maar vanaf 1 januari 2017 ontstaat nu per definitie een continuïteitsvraagstuk voor professionals en hun cliënten. De minister geeft met haar antwoord geen gehoor aan onze oproep.

De NVO heeft inhoudelijk en procedureel de nodige kanttekeningen bij de redenering van de minister. Wij beraden ons nog op een reactie. We zijn echter ook uitgenodigd door het Zorginstituut Nederland, dat het Kwaliteitsstatuut moet goedkeuren. De uitkomst van dat overleg willen wij uiteraard betrekken bij onze vervolgstappen. Via onze nieuwsbrief en onze website houden we u op de hoogte van de (elkaar zeer snel opvolgende) ontwikkelingen op dit dossier.

Hieronder vindt u diverse links met betrekking tot bovenstaand onderwerp: