Privacy-wetgeving verandert

17-11-2017

Van Wpb naar AVG
Het lijkt nog ver weg maar op 18 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze nieuwe (Europese) wet vervangt vanaf dat moment de huidige Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Dat heeft consequenties voor iedere organisatie die werkt met persoonsgegevens. Wie niet voldoet aan de nieuwe wet kan hoge boetes krijgen en bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk. Vooral voor zelfstandig gevestigde leden van de NVO kan dit gevolgen hebben.

De nieuwe wet bevat een aantal bepalingen over toestemming en gegevensverwerking, die afwijken van de huidige Wbp; zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen en moeten mensen die toestemming weer makkelijk kunnen intrekken. Naast deze ‘versterking’ van huidige rechten zijn er ook aanvullende rechten gecreëerd voor cliënten. Er komen dus meer verplichtingen voor het omgaan met persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van een organisatie om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden: de zogeheten inspanningsverplichting. Een overzicht van alle veranderingen vindt u hier.

In P3NL-verband zoekt de NVO samenwerking met de Stichting AVG voor Verenigingen. Deze stichting biedt een hulpmiddel aan waarmee o.a. zelfstandig gevestigde professionals kunnen nagaan of zij voldoen aan de nieuwe eisen. De afspraken met de stichting worden op dit moment geconcretiseerd. Deelname aan het AVG-programma voor vrijgevestigde professionals zal rond de 25 euro (inclusief BTW) gaan kosten. Eind van dit jaar of begin 2018 hopen wij u hierover meer over te kunnen vertellen.