Privacy in het onderwijs

15-4-2016

Werkt u in het onderwijs en ervaart u problemen rondom de privacy of vindt u juist dat het goed geregeld is binnen uw samenwerkingsverband of school? Houdt uw mail in de gaten! Volgende week (week 16-2016) ontvangen de leden die werkzaam zijn binnen het onderwijs een mail met daarin enkele vragen over dit onderwerp.

De achtergrond van deze oproep is het feit dat de NVO en het NIP regelmatig signalen krijgen van leden die zich zorgen maken om de privacy in het onderwijs. Leerlingdossiers met gevoelige informatie in een systeem wat voor alle medewerkers toegankelijk is, geen afgesloten kast meer kunnen krijgen en onvoldoende aandacht voor een veilige overdracht van gegevens tussen onderwijs en jeugdhulp. NVO en NIP nemen dit serieus en we hebben dit aangekaart bij de PO-raad en VO-raad. De raden hebben daar al eerder een handreiking over ontwikkeld. Als eerste stap in het proces naar verbetering is het van belang de problemen beter in kaart krijgen. We hopen dat u volgende week de vragenlijst invult!