Privacy App Jeugd vernieuwd

31-8-2018

De Privacy App Jeugd voor professionals en jongeren in de jeugdhulp en jeugdbescherming is vernieuwd. De informatie is aangepast aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) en er zijn informatie-flows toegevoegd voor nieuwe categorieën professionals. Naast informatie voor jeugdhulpverleners biedt de app nu ook informatie op maat voor: jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-ggz, wijkteams en gemeente.
De Privacy App jeugd is te vinden op www.jeugdconnect.nl/privacy en is een initiatief van 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

De app biedt informatie over…
De eerste versie van de Privacy App Jeugd werd gelanceerd op 27 oktober 2017. Deze bevatte nog  uitsluitend informatieflows voor de jongeren zelf. Zij vinden in de app antwoord op vragen als ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders?’. In januari werden informatieflows toegevoegd voor jeugdhulpverleners. En nu dus ook voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, jeugd- en huisartsen, medewerkers van wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin, sociaal werk, en medewerkers van gemeentelijke jeugdteams. Zij vinden in de app informatie als ‘Welke informatie mag ik wanneer delen met andere professionals?’ ‘Wat mag ik aan ouders van een jeugdige vertellen?’ en ‘In welke situaties mag ik een melding doen bij Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming of in de Verwijs Index Risicojongeren?’.

Nieuwe flows voor ouders en medewerkers van Veilig Thuis
De komende maanden wordt de app doorontwikkeld. Er komt een apart gedeelte voor ouders. Daarnaast zullen ook medewerkers van Veilig Thuis en van de Raad voor de Kinderbescherming in de toekomst op hen toegesneden informatie kunnen vinden in de app.

Download instructie
De app is te vinden op www.jeugdconnect.nl/privacy. Gebruikers van smartphones en tablets kunnen via de downloadknop in hun browser het icoontje in hun beginscherm zetten voor snelle toegang. Gebruikers van een desktop of laptop kunnen de app in de favorieten van hun browser zetten. De app is niet beschikbaar in de app store. Dit omdat het technisch gezien geen app is, maar een website, die zich gedraagt als een app.

Initiatiefnemers ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’
De Privacy App Jeugd is een initiatief van de coalitie ‘In goed vertrouwen: de privacy van de jeugd geborgd’. Deze bestaat uit ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming, waaronder de NVO.