Privacy App Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

12-1-2018

De PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming is vernieuwd. Bevatte de eerste versie van de app alleen informatie-flows voor jongeren. In de nieuwe versie zijn nu ook informatie-flows voor jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen bij, of verstrekken aan andere professionals, zoals andere jeugdhulpverleners, jeugdartsen of -psychiaters, een voogd of jeugdreclasseerder, de gemeente of wijkteam. Ook geeft de app informatie over het doen van meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of in de Verwijs Index Risicojongeren en het organiseren van casus overleggen. De komende maanden zullen nieuwe informatie-flows worden toegevoegd voor andere categorieën professionals, onder andere voor jeugdbeschermers en de jeugd-GGZ.

Jeugdhulpverleners vinden in de app antwoord op vragen als: ‘Onder welke voorwaarden mag ik gegevens verstrekken aan een andere professional’, ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik gegevens opvraag’, ‘Hoe zit het met gezag van ouders’, en ‘Wat als ouders het niet met elkaar eens zijn?’ Aan de hand van vragen worden zij naar het juiste antwoord geleid. Daar waar relevant kunnen zij doorklikken naar stappenplannen voor het maken van afwegingen. Bijvoorbeeld over het doorbreken van het beroepsgeheim zonder toestemming. Ook bevat de app uitgebreide informatiepagina’s over bijvoorbeeld tuchtrecht, ouderlijk gezag en leeftijdsgrenzen.

De Privacy App Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’, waaronder de NVO.

Voor jongeren is er een animatiefilmpje beschikbaar. Dit vertelt in 60 seconden wat jongeren van de app kunnen verwachten. U kunt deze animatie op uw website plaatsen met de mededeling: ‘Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie. Of download de app direct via https://privacy.jeugdconnect.nl/’. Gebruik hiervoor de link: https://youtu.be/9A3KJQKlMDI.

Moraya de Haan schreef het nummer Dossier 107 speciaal voor de voorstelling ‘Wat weet jij, wat weet ik?’ Een theaterstuk over ervaringen van jongeren met privacy in de jeugdzorg.

Lees hier meer over Moraya en haar inspiratie voor het lied, de organisatie ExPex en beluister hier de clip.

Nog vragen over de app of deze update? Neem contact op met Léon Sonnenschein, programmaleider ‘In Goed Vertrouwen’, telefoon 06-48136863, e-mail Léon.Sonnenschein@VNG.nl.