Prinsjesdag en Rijksbegroting

20-9-2019

Een eerste analyse van Troonrede en begrotingen 2020 laat zien dat er voor jeugdhulp en gehandicaptenzorg weinig nieuws te melden is. Het lijkt vooral een neerslag van eerder gestart of aangekondigd beleid.

VGN vindt het een gemiste kans dat de gehandicaptenzorg zo weinig aandacht krijgt in het beleid. VWS kondigt een contourennota aan gericht op de organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. Het is onduidelijk of dit ook over de gehandicaptenzorg gaat. VGN noemt het positief dat er maatregelen zijn voor een inclusieve arbeidsmarkt en extra middelen voor LVB.

VGN roept Minister De Jonge op meer te doen om goede gehandicaptenzorg mogelijk te maken. “Investeer in zorgpersoneel, dring daadwerkelijk administratieve lasten terug – zorgprofessionals besteden inmiddels een derde van hun werktijd aan administratieve taken - en stop de wirwar bij gemeenten.”

Jeugdzorg Nederland is ronduit ontevreden. Gemeenten krijgen geen extra geld voor jeugdhulp bovenop de bedragen die eerder al zijn aangekondigd. Er komt ruim 1,2 miljard euro extra beschikbaar voor de periode 2019-2021. Dat extra geld – 420 miljoen euro in 2019 en 300 miljoen in 2020 en in 2021 –  is al in mei toegezegd. Voorzitter Hans Spigt van JN: “Van veel jeugdzorgorganisaties in het land hoor ik dat gemeenten aangeven dat er helemaal geen ruimte is voor eerlijkere en kostendekkende tarieven of het doorberekenen van inflatie en loonstijgingen. Dit extra geld voor gemeenten leidt dus niet automatisch tot betere jeugdzorg of ruimte om iets te doen aan de hoge werkdruk in de sector.”

De extra bedragen die in mei zijn aangekondigd voor de verhoging van de leeftijdsgrens voor gezinshuizen naar 21 jaar zijn in de begroting opgenomen. Daarvoor is in 2020 6,1 miljoen euro beschikbaar; het bedrag loopt de komende jaren stapsgewijs op tot 11,4 miljoen euro extra en is vanaf 2023 structureel.

In de Algemene Beschouwingen bleek gisteren dat het kabinet een voorstel van GroenLinks omarmt: Jongeren met complexe problemen kunnen straks terecht in gespecialiseerde jeugdzorginstellingen. Er komt structureel 26 miljoen euro vrij voor gespecialiseerde jeugdzorginstellingen. Daar kunnen jongeren terecht die kampen met zogenaamde multiproblematiek – bijvoorbeeld anorexia in combinatie met automutilatie, of depressie.

Gemeenten worstelen met de begrotingen voor volgend jaar. De VNG geeft aan dat gemeenten hun begroting niet rondkrijgen en kampen met gigantische tekorten o.a. in het sociale domein, terwijl het Rijk er financieel wel goed voor staat. De VNG roept het kabinet op te investeren in fysieke, economische én sociale infrastructuur.

Downloads: