Pleegzorg, GGZ, Preventieakkoord

15-12-2017

Deze week is de VWS- en Onderwijsbegroting verder besproken in de Tweede Kamer. Een aantal moties werden daarbij aangenomen.

Pleegzorg
Twee moties gaan over de Pleegzorg. Kamerleden Rens Raemakers (D66) en Sharon Dijksma (PvdA) willen graag dat de campagne Supergewone Mensen Gezocht (werving pleegouders) steviger verankerd wordt. De motie is unaniem aangenomen om landelijke inzet voor de werving van pleegouders meerjarig te garanderen en in overleg met Jeugdzorg en VNG verdere afspraken te gaan maken over landelijke ondersteuning en financiering. Ook de motie van Lisa Westerveld (GroenLinks) waarin zij verzoekt om knelpunten in kaart te brengen en te zorgen dat jongeren vanaf hun 18de beter ondersteund worden en de pleegzorgvergoeding ook na het 18de te continueren is aangenomen.

Jongeren betrekken
Een mooie inhaker op de Dag voor de Rechten van het Kind komt van Rens Ramaekers. Samen met Peters (CDA), Nine Kooijman (SP), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Sharon Dijksma (PvdA) dient hij een motie in om jaarlijks op 20 november een ‘Tweede Kamer Take’ over te organiseren waarin jongeren voor een uur de zaal van de Tweede Kamer overnemen en via een kindervragenuur vragen stellen aan leden van het kabinet. Ook deze motie is aangenomen.

GGZ
Staatssecretaris Paul Blokhuis maakte duidelijk dat hij het tegengaan van depressies en suïcide als prioriteit ziet. Hij benoemt vijf aandachtsgebieden voor de geestelijke gezondheidszorg:

  • het stigma moet af van psychische aandoeningen;
  • aanpak mensen met verward gedrag;
  • hoofdlijnenakkoord over geld en kwaliteit;
  • toegankelijk maken van de langdurige zorg voor mensen met psychische klachten;
  • mensen in beschermde woonvoorzieningen moeten mee kunnen draaien in de samenleving.


Preventieakkoord
Fysieke en geestelijke gezondheid gaan hand in hand. Daarom wil Blokhuis een breed preventieakkoord afsluiten. Roken, overgewicht en drinken zijn aantoonbaar de grootste boosdoeners. Een lage sociaal-economische positie is van grote invloed op gezondheid. Dat vraagt om een gerichte aanpak en afspraken met zorgprofessionals en de levensmiddelenindustrie, denkt de staatssecretaris.

Aangepaste klassen
Bij de bespreking van de Onderwijsbegroting is de motie aangenomen van Lisa Westerveld (GroenLinks), die zij samen met Kirsten Van den Hul (PvdA) en Peter Kwint (SP) indiende. Zij vragen de regering om de obstakels in wet- en regelgeving voor het opzetten van aangepaste klassen voor kinderen met ernstige beperking binnen een gewone basisschool zoveel mogelijk weg te nemen.

Downloads:
Klik hier voor 'VWS begroting toegelicht'
Klik hier voor ‘Mensen - en niet zozeer wetten en regels - maken het verschil in de zorg' Minister Hugo de Jonge
Klik hier voor ‘Iedereen moet kunnen meedoen' Staatssecretaris Paul Blokhuis