Platform Voordejeugd.nl live

8-11-2019
Afbeelding: Lancering website #voordejeugd


De NVO is nauw betrokken bij het programma Zorg voor de Jeugd. Afgelopen dinsdag 5 november werd een mijlpaal bereikt, het platform www.voordejeugd.nl werd gelanceerd.

De gezamenlijke website www.voordejeugd.nl is gelanceerd door partners uit de jeugdzorg. Een platform waarop beroepsverenigingen, jeugd(hulp)aanbieders, rijk en gemeenten en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering van de zorg voor de jeugd.  

De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel waar professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen zich – onder de vlag van het programma Zorg voor de Jeugd – voor de komende jaren aan hebben gecommitteerd. Op het platform is te zien wat er de komende jaren gebeurt én wordt bereikt in de zorg voor de jeugd.

De NVO draagt in het belang van kinderen, jongeren en gezinnen bij aan een lerend jeugdstelsel. Op de website is informatie te vinden over wat er in het land gebeurt.

Ontdek op Voordejeugd.nl hoe jij ook mee kunt doen. De regiopagina’s tonen wat er in jouw regio in de jeugdsector gebeurt. Sluit aan bij workshops of werkateliers, geef je op voor een lerende bijeenkomst of neem contact op met een van de regioambassadeurs. Via Voordejeugd.nl kun je ook contact opnemen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Zij zijn overal in het land beschikbaar om inzet en activiteit ter verbetering van de zorg voor jeugd te ondersteunen.

Kijk op de website over investeren in vakmanschap.