Pilot EVC voor registratie orthopedagoog generalist

11-9-2015

Wij hebben u eerder al geïnformeerd over de pilot EVC orthopedagoog generalist die dit najaar start bij de NVO. Op dinsdag 6 oktober van 14.30 – 17.00 uur organiseert de NVO een informatiebijeenkomst voor eventuele kandidaten aan deze pilot. Tijdens deze bijeenkomst wordt de procedure toegelicht, evenals de voorwaarden voor deelname, de investering in tijd en kosten en kunnen er vragen gesteld worden. Het is verplicht om u hiervoor aan te melden. Dit kunt u doen via pilotevc@nvo.nl. Wij vragen u dan om een aantal gegevens. Op basis daarvan kunt u beoordelen of het voor u zinvol is om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

De NVO is al langere tijd bezig met het ontwikkelen van een zogenaamde pilot EVC voor de registratie orthopedagoog-generalist (Erkennen van eerder Verworven Competenties). Op basis van de eerder verworven competenties wordt beoordeeld of een basis-orthopedagoog met veel werkervaring in aanmerking komt voor de registratie orthopedagoog-generalist. Hierbij wordt minder uitgegaan van opleiding en te behalen punten, maar van een norm voor een vakbekwame professional zoals die in de praktijk nodig is. Uitgangspunt hierbij is het beroepscompetentieprofiel orthopedagoog generalist.

Er zijn binnen de NVO momenteel twee routes om geregistreerd te kunnen worden als orthopedagoog-generalist, namelijk via één van de OG-opleidingen of via een individueel opleidingstraject. Deze formele en in relatief vaste onderdelen en/of in punten vastgelegde opleidingen, is één manier waarop kennis, vaardigheden en attituden eigen kunnen worden gemaakt. Maar er zijn ook andere, al dan niet informelere routes, waarop mensen op een bepaald moment aan een bepaalde standaard kunnen voldoen. De nadruk komt daarmee steeds meer te liggen op competenties die in de praktijk nodig zijn. Aan de standaard, de norm of de kwaliteitseisen wordt niet getornd, maar de route er naar toe kan verschillend zijn. Een alternatieve route is de EVC-procedure.

Aan de pilot kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Bij meer aanmeldingen zijn we genoodzaakt om een selectie te maken.