Petitie bezuinig niet op scholing van werkenden

17-2-2017
Afbeelding: Petitie tekenen - handtekening


Op 21 februari 2017 wordt in de Tweede Kamer de petitie "bezuinig niet op scholing van werkenden" met minstens 2600 handtekeningen aan de kamerleden van de commissie OCW aangeboden. Ook zijn de kamerleden van de vaste kamercommissie financiën uitgenodigd. Werknemers en werkgevers vertegenwoordigd in CNV, VNO-NCW en MKB Nederland, VCP, NVO, NRTO, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV, VNC en KLM pleiten voor het behoud van de mogelijkheid tot scholingsaftrek.

Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Bovendien wordt het budget aanzienlijk teruggebracht. Het is onverstandig om de scholingsaftrek voor werknemers nu af te schaffen stellen werknemers en werkgevers. De scholingsaftrek draagt eraan bij dat dure studies en opleidingen betaalbaar blijven voor de midden- en lage inkomens. Het Centraal Plan Bureau geeft aan dat de scholingsaftrek 'als geheel effectief' is. Daarnaast heeft het Centraal Plan Bureau geen onderzoek gedaan naar studerenden onder de 25 jaar terwijl voor deze groep de scholingsaftrek juist van belang is. Ook komt de postmaster-scholing in het gedrang voor orthopedagogen en andere beroepsgroepen. Terwijl niemand een professional wil die niet actueel en op niveau geschoold is. Het is daarom onbegrijpelijk dat dit rapport gebruikt wordt om een bezuiniging door te voeren.