Persoonlijke verhalen jeugdprofessionals over passie voor het vak en zorgen in de praktijk

17-5-2019

Jeugdprofessionals die meedoen aan het ambassadeurstraject jeugd deelden afgelopen week hun persoonlijke verhalen over hun werk in de jeugdhulp op social media. Persoonlijke verhalen over de inhoud van hun werk en de passie voor het vak, maar óók over hun zorgen in de praktijk. Dit naar aanleiding van een discussie over geld die de afgelopen week in de media speelde.

De VNG deed vorige week in een open brief een oproep aan het kabinet om voldoende middelen ter beschikking te stellen voor het bieden van jeugdzorg en ggz en overwoog om de gedecentraliseerde taken terug te geven aan het Rijk. Als NVO ondersteunden we deze oproep met andere beroepsverenigingen. Op 14 mei reageerde de minister met deze brief aan de Tweede Kamer.

De NVO is van mening dat er meer nodig is dan alleen geld. Het gaat ook om goede voorwaarden en tijd om als professional te kunnen doen wat er gedaan moet worden, om een lagere caseload, om een goed inwerktraject, om minder administratieve lasten en verantwoordingsdruk.

De jeugdprofessionals uit het ambassadeurstraject namen een filmpje op en plaatsten dit op linked-in. De persoonlijke verhalen zijn ook op linked-in te lezen en verzameld op de website van de beroepsvereniging BPSW. Professionals met passie voor hun vak en een oproep om hulp, om daar te kunnen zijn waar nodig is.