Per 1 januari start de feitelijke SBG-aanlevering, bent u er klaar voor?

21-12-2016

Per 1 januari 2017 start de feitelijke aanlevering van uw data aan Stichting Benchmark GGZ (SBG), na een proefperiode van drie maanden (oktober, november en december 2016), mits uw leverancier(s) er klaar voor zijn.

Ruim 3600 vrijgevestigden hebben zich inmiddels geregistreerd. En het merendeel van de ROM- en/of EPD-leveranciers heeft inmiddels de koppeling met de SVR-applicatie succesvol gerealiseerd. Deze leveranciers hebben alles gereed om vanaf 1 januari uw data aan SBG aan te leveren. De Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) heeft voor u contact opgenomen met de leveranciers uit dit overzicht welke nog niet gereed zijn, om hen aan te moedigen de laatste stap te zetten.

Lees verder op de website van de SVR.