Pedagoog in het jeugddomein? Zorg dat je per 1 januari 2016 geregistreerd bent

19-11-2015

Vanaf 1 januari 2016 moeten alle psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten die in de jeugdhulp werken geregistreerd zijn in het in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register. Dat is het gevolg van de Jeugdwet die in 2015 in werking is getreden.

Werkt u als orthopedagoog in de brede jeugdhulp of jeugdbescherming en bent u nog niet geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of het BIG-register? Meld je dan vóór 1 januari 2016 bij het Kwaliteitsregister Jeugd.

Deze week bracht het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming een brochure uit over de verplichting voor beroepsregistratie onder de Jeugdwet. Download hier de brochure hier.

Registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd ook voor basispedagogen en orthopedagogen generalist
Ook basispedagogen en orthopedagogen generalist in de jeugdhulp die al bij de NVO zijn geregistreerd moeten zich vóór 1 januari 2016 bij het Kwaliteitsregister Jeugd aanmelden voor registratie als master- of postmasterpedagoog SKJ. De bestaande eisen van registraties van de NVO vormen de basis voor de registraties bij het Kwaliteitsregister Jeugd (postmasterniveau). Daarom kunnen basispedagogen en orthopedagogen generalist op basis van hun NVO-registratie een registratie als master- of postmaster-orthopedagoog SKJ aanvragen. Om voor registratie in aanmerking te komen moet u - naast een bewijs van registratie bij de NVO aantonen dat u minimaal 16 uur in de jeugdhulp werkt en dat u beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) volgens de eisen van SKJ. De herregistratietermijn van de NVO wordt door SKJ overgenomen.

Meer weten?
Zie voor alle informatie over beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten onder de Jeugdwet de brochure.

Zie voor alle informatie over het Kwaliteitsregister Jeugd de website van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met het Kwaliteitsregister Jeugd (www.skjeugd.nl of registraties@skjeugd.nl of met de NVO: info@nvo.nl)