Passende zorg voor kinderen en gezinnen: samenwerken en benutten van kennis

24-7-2017

Het zorglandschap specialistische jeugdhulp verandert. Verschillende partijen in het jeugdhulpveld, waaronder ook de NVO, denken na hoe kinderen en gezinnen goede en passende zorg kunnen blijven krijgen, die betaalbaar blijft, ook in de toekomst. Mét andere partijen wil de NVO zich inzetten voor kwaliteitsborging, versterken en verbeteren van de ketensamenwerking, bieden van passende hulp, behoud van expertise en de juiste professional op de juiste plek. >Lees verder