Passende hulp voor jongeren met complexe psychische problemen

1-9-2017

Staatssecretaris van Rijn informeerde woensdag jl. de Tweede kamer over maatregelen voor hulp aan jongeren met zeer complexe problemen. Van Rijn schrijft de brief n.a.v. signalen over vele doorverwijzingen, overplaatsingen en het steeds weer overdragen van regie op het behandelproces. De Kamer debatteerde hierover op 21 juni met de Staatssecretaris. De brief is een vervolg daarop. Van Rijn én de sector verwachten van een behandelaar dat die binnen zijn eigen organisatie of richting gemeente ‘opschaalt’ als een kind niet de benodigde zorg krijgt en er een schadelijke situatie ontstaat. Als er acuut gevaar is en niet direct passende hulp kan worden geboden, wordt dit dorgegeven aan de Inspectie Jeugdzorg. Van Rijn vindt het belangrijk dat de ene behandelaar pas ‘los laat’ als op een andere plek de behandeling is gestart.

Inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij de Raad van State om bij onvoldoende samenwerking tussen gemeenten regels te kunnen stellen aan bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van specialistische jeugdhulp. Ook wil Van Rijn in samenspraak met de sector en gemeenten komen tot regionale expertteams, die bindend advies kunnen geven. De brief verwijst in het kader van suïcidepreventie ook naar de Landelijke agenda die onderwijsorganisaties hebben opgesteld met als doel dat scholen suïcidaal gedrag eerder en beter leren herkennen.

Lees hier de brief Passende hulp voor jongeren met complexie psychische problemen.