Passend onderwijs hot topic

4-9-2015

Docenten zijn negatief over de invoering van passend onderwijs, kopten media over het onderzoek van AD/DUO, dat deze week verscheen. Ook de politiek maakt zich zorgen. Donderdag deed de Telegraaf er nog een schepje bovenop: 90% van de schoolleiders voldoet niet aan de zorgplicht, volgens een onderzoek van de vereniging van schoolleiders. Natuurlijk kwam dit onderzoek, dat overigens genuanceerder is dan zoals het in de media naar voren komt, aan de orde in de tweede hot topic lezing van dit jaar, donderdagmiddag 3 september.

NVO, NJI, de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut en de kenniscentra Kinder- en Jeugdpsychiatrie en LVB sloegen de handen ineen om ze te organiseren. Zo'n 150 mensen, meest studenten en gedragswetenschappers, kwamen op de lezing af. Jose Wichers-Bot, NVO-lid en werkzaam bij de Fonys-Hogeschool, keerde de situatie in de voorbespreking om: 'Het is toch fantastisch dat na een jaar invoering al een groot deel van de docenten positief is over passend onderwijs?' Maar wij als gedragswetenschappers kunnen en moeten ze wel ondersteunen. Zij pleitte daarom uit de grond van haar haart voor het verzamelen van data en die gebruiken om patronen binnen scholen bloot te leggen. Waarom heeft een autistische of dyslectische leerling bij een van de vele docenten geen moeite met open vragen? Het blijkt aan het lettertype te liggen. Kleine moeite voor alle andere docenten om de open vragen in hetzelfde lettertype te formuleren. Op deze manier kan een orthopedagoog van veel grotere waarde zijn dan wanneer hij zich beperkt tot individuele diagnostiek en begeleiding.

Op de lezingen, door Frank Hoogeboom en Jose Wichers-Bot volgde een levendig debat, waaraan ook ouders en een medewerker van een samenwerkingsverband aan deelnemen. De powerpointpresentatie van de lezingen vindt u hier.

De volgende hot topic lezing is op 12 november en gaat over depressie bij kinderen.